Onguard-kassett i SH-serien

Kort beskrivelse:

I prosessen med analyse vil urenhetsinterferensen, organisk materiale eller metallioner i prøven forurense pakningene til kolonnen, redusere separasjonsevnen og levetiden til kolonnen, og urenhetene vil forstyrre separasjonen av ioner.Så OnGuard-kassetten bør brukes.Det kan effektivt fjerne organisk materiale og urenheter i prøven, unngå forurensning av urenheter på kolonnen og påvirkning på separasjonseffekten, effektivt forlenge kolonnens levetid og forbedre separasjonseffekten til prøven.


Produkt detalj

Produktetiketter

Høydepunkter

Navn Spesifikasjoner Mekanisme for fjerning av urenheter applikasjon Emballasjespesifikasjon
SH IC-C18 2,5cc Invers adsorpsjonsmekanisme Fjern hydrofobe forbindelser, som ikke er aktuelt for prøver med for høye eller for lave pH-verdier 50 stk/pakke
SH IC-RP 2,5cc Invers adsorpsjonsmekanisme Fjern hydrofobe forbindelser, spesielt umettede forbindelser og aromatiske forbindelser, som kan brukes på prøver med pH-verdier fra 0 til 14,0. 50 stk/pakke
SH IC-P 2,5cc Invers adsorpsjonsmekanisme Den har samme funksjon som RP og god selektivitet for polare stoffer. 50 stk/pakke
SH IC-H 2,5cc Ionbytte Fjern jordalkalimetallioner, overgangsmetallioner og karbonationer, og nøytraliser prøvens sterkt alkalinitet. 50 stk/pakke
SH IC-Na 2,5cc Ionbytte Fjern jordalkalimetallioner og overgangsmetallioner i prøven. 50 stk/pakke
SH IC-Ag 2,5cc Ionbytte Fjern Cl-, Br-, I-, AsO43-, CrO42-, CN-, MoO42-, PO43-, SeO32-, SO32-, SeCN -,S2-, SCN-, WO42- osv. 50 stk/pakke
SH IC-Ba 2,5cc Ionbytte Fjern SO42-. Hvis anionkonsentrasjonen i prøven er lav, må den aktiveres med Cl-løsning, og pH-verdien er stabil på 1-14. 50 stk/pakke
SHIC-HCO3 2,5cc Ionbytte Fjern anioniske forurensninger og nøytraliser sterk surhet i prøven. 50 stk/pakke
SHIC-Ag/H 2,5cc Ionbytte Funksjon tilsvarende seriebruk av Ag og H kolonner. 50 stk/pakke
SHIC-Ag/Na 2,5cc Ionbytte Funksjon tilsvarende seriebruk av Ag- og Na-kolonner. 50 stk/pakke
SHIC-Ba/H 2,5cc Ionbytte Funksjon tilsvarende seriebruk av Ba og H kolonner. 50 stk/pakke
SH IC-M 2,5cc Chelateringsmekanisme Fjern jordalkalimetallioner, alkali- og overgangsmetallioner. 50 stk/pakke

  • Tidligere:
  • Neste: