Metallurgisk malm

  • Jernmalm

    Jernmalm

    Etter ultralydekstraksjon og sentrifugeseparasjon og utfelling ble jernmalmprøver filtrert med henholdsvis IC-RP-kolonne, IC-Na-kolonne og 0,22 um mikroporøs filtreringsmembran.Ved bruk av CIC-D120 ionekromatograf, SH-AC-3 anionkolonne, 3,6 mM Na2CO3+4,5 mM Na...
    Les mer