Kjemisk industri

 • Bestemmelse av anioner i 96 % natriumklorid

  Bestemmelse av anioner i 96 % natriumklorid

  Gjennom denne artikkelen ønsker vi å vise hvordan man kan bestemme andre ioner i saltprøver med høy konsentrasjon.Instrumenter og utstyr CIC-D160 Ion-kromatograf og IonPac AS11HC-kolonne (med IonPac AG11HC Guard co...
  Les mer
 • Syntetiske polymermaterialer

  Syntetiske polymermaterialer

  Bruk av oksygenbombeforbrenningsmetode for å realisere kvantitativ analyse og påvisning av halogen i fargemasterbatch.I det lufttette oksygenbombeforbrenningskammeret ble prøven som skulle måles fullstendig brent og absorbert av den absorberte væsken.Bruker CIC-D120 ion chro...
  Les mer
 • Plateløsning

  Plateløsning

  I henhold til erstatning av lavtkokende syre med høytkokende syre, destilleres F - og Cl - sammen med svovelsyre som destillasjonsmiddel ved en viss temperatur for separasjon og anrikning.Ved bruk av CIC-D120 ionekromatograf, SH-AC-3 anionkolonner.3,6 mm ...
  Les mer
 • Urenhet ion i litiumsalter

  Urenhet ion i litiumsalter

  Noen typer litiumsalt er nøkkelkomponenten i elektrolytten.Renheten kan påvirke ytelsen til batteriet.Klorid og sulfat er spesielt bekymret.CIC-D120 Ione Chromatograph, SH-AC-4 kolonne, N...
  Les mer