Miljøvern

 • Atmosfæriske partikler

  Atmosfæriske partikler

  Miljøprøvene av et visst volum eller tid samles i henhold til prøvetakingskravene til TSP, PM10, naturlig støv og støvstormer i atmosfæren.En fjerdedel av filtermembranprøvene som samles inn kuttes nøyaktig i plastflasker, og tilsetter 20 ml...
  Les mer
 • Overflatevann

  Overflatevann

  Overflatevann er generelt relativt rent.Etter 30 minutter med naturlig nedbør, ta den ikke-nedbørsdelen av det øvre laget for analyse.Hvis det er mange suspenderte stoffer i vannprøven eller fargen er mørkere, forbehandle den ved sentrifugering, fi...
  Les mer
 • Miljøanalyse

  Miljøanalyse

  F-, Cl-, NO2-, SO42-, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ osv. er de nødvendige elementene som skal påvises i studiet av atmosfærisk kvalitet og nedbør.Ionekromatografi (IC) er den mest egnede metoden for analyse av disse ioniske stoffene.Atmosfærisk gassprøve: Generell...
  Les mer